Albisteak

 
Udaleko azkanengo osoko bilkuran jaiak bertan behera geratzen direla erabaki da. Covid19ak eragindako egoereak ez deu emoten jaiak bidamodun egiteko aukerarik beraz bertan behera iztea erabaki da. Aurrerago eta egoerea hobetu eta normalizatzen bada, ordun antolatuko dira jaiak edo beste zelebraziño batzuk