Aurrez tasa ordainduta udal txartelen igorpena

Informazioa

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Mota hauetako izapideak egiteko Elantxobeko Udaletxera jo, Nagusia 21 kalean, edo 94 627 61 08 telefono zenbakira deitu.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Ibilgailuaren egoitza egiaztatzen duen trafikoko frogagiria
 • Aseguruaren ordainagiria
 • Minusbalia ziurtagiria
 • Fitxa teknikoa
 • Gidatze baimena
 • Zirkulazio baimena

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua
 • Toki Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/89 Foru Araua
 • Aparkaleku arautuari buruzko ordenantza

Oharrak

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Mota hauetako izapideak egiteko Elantxobeko Udaletxera jo, Nagusia 21 kalean, edo 94 627 61 08 telefono zenbakira deitu.