Titular aldaketa / Landa partzelan datuen aldaketa

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako eskaerak bideratzeko Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantzak bulegoetara jo behar da, San Juan Ibarra enparantza, 5 (48300) Gernika-Lumo, edo Basurtuko Kaputxinoen kalea 2 eta 4 (48013) Bilbao . Jendearentzako arretarako ordutegia, astelehenetik ostiralera 8:30etik 14:00etara da. Informazio gehiagorako 944 068 000 / 901 50 2000 telefono zenbakietara deitu.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Besteak
 • Ordainagiria
 • Datuen aldaketaren egiaztatze dokumentuak

Legezko informazioa

 • Euskadirako Autonomia Estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren Garapen Araudia onesten duen Errege Dekretua.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Lurzoruari buruzko legearen testu bategina onesten duen ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretua, EAEko Lurzoru eta hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legea
 • Tokiko Ogasunen ekainaren 30eko 5/89 Foru Araua
 • Hirigintza Ordenantza Plan Orokorrak.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua Orokorra.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duen uztailaren 21eko Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onetsi duen Abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua.
 • Aplikazio hirigintza eta zerga ordenantzak.
 • Hipoteka Legea, 1946ko otsailaren 8ko Dekretuaren araberako Testu Bategina.
 • Hipoteka Erregelamendua onesten duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretua.
 • Tokiko Erakundeen Ondasunen Araudia onesten duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua.
 • Tokiko Korporazioen Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955eko ekainaren 17ko Dekretua.
 • Aplikatzeko udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako eskaerak bideratzeko Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantzak bulegoetara jo behar da, San Juan Ibarra enparantza, 5 (48300) Gernika-Lumo, edo Basurtuko Kaputxinoen kalea 2 eta 4 (48013) Bilbao . Jendearentzako arretarako ordutegia, astelehenetik ostiralera 8:30etik 14:00etara da. Informazio gehiagorako 944 068 000 / 901 50 2000 telefono zenbakietara deitu.