Titular aldaketa / Etxebizitzen eta Hiri partzelan datuen aldaketa

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako eskaerak bideratzeko Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantzak bulegoetara jo behar da, San Juan Ibarra enparantza, 5 (48300) Gernika-Lumo, edo Basurtuko Kaputxinoen kalea 2 eta 4 (48013) Bilbao . Jendearentzako arretarako ordutegia, astelehenetik ostiralera 8:30etik 14:00etara da. Informazio gehiagorako 944 068 000 / 901 50 2000 telefono zenbakietara deitu.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Besteak
 • Ordainagiria
 • Datuen aldaketaren egiaztatze dokumentuak

Legezko informazioa

 • Euskadirako Autonomia Estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren Garapen Araudia onesten duen Errege Dekretua.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • EAEko Lurzoru eta hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legea
 • Hirigintza Ordenantza Plan Orokorrak.
 • Tokiko Ogasunene ekainaren 30eko 5/89 Foru Araua.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua Orokorra.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duen uztailaren 21eko Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onetsi duen Abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua.
 • Tokiko Erakundeen Ondasunen Araudia onesten duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua.
 • Tokiko Korporazioen Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955eko ekainaren 17ko Dekretua.
 • Aplikazio hirigintza eta zerga ordenantzak.
 • Hipoteka Legea, 1946ko otsailaren 8ko Dekretuaren araberako Testu Bategina.
 • Hipoteka Erregelamendua onesten duen 1947ko otsailaren 14ko Dekretua.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako eskaerak bideratzeko Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantzak bulegoetara jo behar da, San Juan Ibarra enparantza, 5 (48300) Gernika-Lumo, edo Basurtuko Kaputxinoen kalea 2 eta 4 (48013) Bilbao . Jendearentzako arretarako ordutegia, astelehenetik ostiralera 8:30etik 14:00etara da. Informazio gehiagorako 944 068 000 / 901 50 2000 telefono zenbakietara deitu.